Profil

Mekanik, elektrik ve sıhhi tesisat sistemleri tasarım ofisi olarak 2009 yılında Makine Mühendisi Serhan Çaycılar tarafından İstanbul’da kuruldu. Firma lansman adı olarak “Anka Proje” tercih edildi. Kurulduğu yıl itibariyle TMMOB Makine Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası büro tescilleri yapılarak SMM bürosu statüsünü aldı.

2011 yılında yıllık iş hacmi 1 milyon metrekare inşaat alanı üzerine çıktı. Büyük ölçekli projelerde bulunarak yılları aşan iş takvimlerini programlayabilme tecrübesi edindi. Özellikle karma kullanım projeleri, yüksek yapılar, ofis, konut, veri merkezleri, otel, alışveriş ve ticaret merkezleri fonksiyonlarında uzmanlaştı. Sektörün önde gelen yerli ve yabancı mimari tasarım büroları, yatırımcılar ve proje yönetim firmaları için süreklilik arz eden iş ortaklıkları kurmayı başardı. 2017 yılında “AnkaMEP” markasını oluşturarak tescil ettirdi. “Anka Proje” lansman adını “AnkaMEP” marka adı olarak değiştirdi.

AnkaMEP; “MEP Servisleri” kavramını, dünya genelinde kabul edildiği gibi bütünleşik bir mühendislik disiplini olarak görmekte ve kuruluşu itibariyle bu kapsamda hizmet sunmaktadır. Bu doğrultuda; yapı teknolojisi için gerekli tüm MEP servisleri için tasarım sorumluluğunu ve müellifliğini memnuniyetle üstlenmektedir. Sürdürülebilirlik, ekonomi, etkin enerji gibi günümüz bina teknolojisi için önemli kavramları doğrudan etkileyen MEP servislerin tartışmasız olarak tek bir çatı altında kurgulanması gerektiğini savunmaktadır.

Felsefe

Mühendislik Etiği: Bağımsız bir tasarım ve müşavirlik ofisi olarak önceliğimiz mühendislik ilkelerinin ve mühendislik etiğinin muhafaza edilmesidir. Her çalışanımız bu ilkenin gereği olarak salt mühendislik anlayışı ile hareket etmektedir. Her disiplin için güncel standart ve literatür takibi yapılarak tasarım esaslarımız deneyimlenmiş bilimsel verilere dayandırılmaktadır.

Sürdürülebilirlik: Mühendislik ve tasarım çalışmalarımızla beraber sosyal ve beşeri ilişkilerimiz için daimi olma becerisi temel aldığımız hedeftir.

Ekonomi: Tüm tasarım yaklaşımlarımız; çağımızın teknolojik verilerini kullanarak, enerji verimliliği ve optimum geri ödeme sürelerini temin edecek esaslara dayandırılmaktadır.

Yetkinlikler

Dokümantasyon: Tasarım başlangıcında; sistem mukayeseleri, sistem seçimleri ve tasarım kriterlerine yönelik proje öneri raporu hazırlanmaktadır. Proje tamamlandığında; seçilen sistemlere ait mühendislik hesaplarını ortaya koyan proje raporu sunulmaktadır. Sözü edilen mühendislik hesapları, lisanslı yazılımlarımızla tarafımızca hazırlanmaktadır.

Tasarım ve Çizim: MEP tasarım ofisi olarak, yapı bilgi modelinin (BIM) önemli bir parçası olan mekanik, elektrik ve sıhhi tesisat sistemleri için bütünleşik tasarım ve çizim çalışmaları bir koordinasyon çatısı altında sunulmaktadır. Bu sayede MEP ihtiyaçların projeye entegrasyonu, superpoze koordine edilmiş şekilde paylaşılmaktadır. AnkaMEP yapı bilgi modeli sureci için çalışma yapabilmek üzere 2009 yılında ilk Revit MEP lisansını edinmiş, gerekli eğitim ve sertifiaksyon sürecini tamamlayarak BIM süreci için alt yapı oluşturmaya başlamıştır. Devamında Revit için MagiCAD lisansları edinilmiş ve MagiCAD destekli Revit MEP kullanılmaya başlanmıştır.

İhale Süreci: Tamamlanan tasarım paftaları ve mühendislik raporları ile birlikte işin ihale edilmesi için gerekli olan keşif için metraj listeleri ve teknik şartnameler hazırlanmaktadır.

Uygulama Süreci: İsteğe bağlı olarak; uygulama sürecinde malzeme kontrolleri, teknik danışmanlık, uygulama teknik uygunluk kontrolleri, shop drawing ve as-built proje onayları yapılmaktadır.